Dotychczasowe edycje GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI to spotkanie liderów, na które składają się konferencja naukowo-branżowa, debaty eksperckie i cykl warsztatów branżowych. To jedyne na taką skalę wydarzenie w Polsce mające charakter kroczący. Za każdym razem odbywa się w innym regionie, którego dorobek zarówno naukowy, jak i branżowy ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej turystyki.

Wykaz dotychczasowych edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

Dowiedz się więcej o poprzednich edycjach GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

Za organizację wszystkich edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI odpowiadało stowarzyszenie Forum Turystyki Regionów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.gremium.forumturystyki.pl