GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

Konferencja naukowo-branżowa

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się od 2003 roku. Jest jedynym na taką skalę wydarzeniem w Polsce, mający charakter kroczący, czyli za każdym razem odbywa się w innym regionie, którego dorobek zarówno naukowy, jak i branżowy ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki turystycznej.

Motywem przewodnim GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest współpraca, budowanie „mostów” łączących różne środowiska i tworzenie platformy integracji naukowców, samorządowców, urzędników, przedsiębiorców, działaczy branżowych.

GREMIUM to spotkanie liderów, na które składa się: konferencja naukowo-branżowa, debaty eksperckie i cykl warsztatów branżowych. To miejsce analizy aktualnych problemów oraz wypracowywania wniosków i rekomendacji na przyszłość.

zobacz poprzednie edycje

Poprzednie edycje

Sprawdź tematykę poprzednich edycji konferencji

X GREMIUM - 2022

Przyszłość turystyki - turystyka przyszłości

Uniwersytet w Łodzi
Miasto Łódź
Województwo łódzkie

Więcej informacji

IX GREMIUM - 2019

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

WSTiH w Gdańsku
Trójmiasto: Gdańsk-Sopot-Gdynia
Województwo pomorskie

Więcej informacji

VIII GREMIUM - 2016

Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

VII GREMIUM - 2014

Wyzwania społeczno- ekonomiczne współczesnej turystyki

AWF w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Miasto Kraków, Miasto Sucha Beskidzka
Województwo małopolskie

Więcej informacji

VI GREMIUM - 2012

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Miasto Wrocław
Województwo dolnośląskie

Więcej informacji

V GREMIUM - 2010

Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE

SGGW w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

IV GREMIUM - 2008

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

III GREMIUM - 2006

Turystyka w ujęciu podmiotowymi przestrzennymCzłowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

II GREMIUM - 2004

Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego

Instytut Turystyki w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

I GREMIUM - 2003

Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski i Unii Europejskiej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru branżyturystycznej

Podczas obraz plenarnych uczestnicy wysłuchają prezentacji i dyskusji eksperckich. Wiodący temat tegorocznej konferencji to: "Przyszłość turystyki - Turystyka przyszłości" i rozważania nad turystyką w obliczu problemów i zmian współczesnego świata w kontekście ekonomicznym, społecznym, przestrzennym i planistyczno-decyzyjnym.

Udział w blokach warsztatowych i wymiana myśli z ekspertami branżowymi

Poza obradami plenarnymi, w ramach wydarzenia odbywają się prezentacje i dyskusje plenerowe, podczas których uczestnicy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami branżowymi. Spotkania z ekspertami branżowymi z dziedziny turystyki.

Realny wpływ na rozwój turystyki, kreowany w ramach dyskusji i spotkań plenarnych

Rezultatem konferencji jest wypracowanie i przyjęcie wniosków i rekomendacji zmian dla sektora turystyki w Polsce. Każdy uczestnik GREMIUM ma realny wpływ na ostatecznie wypracowane wnioski i rekomendacje.

Dołączenie do elitarnej grupy branży turystycznej

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI to spotkanie liderów branży turystycznej. Uczestnicy wydarzenia razem z ekspertami kreują przyszłość turystyki, dołączając jednocześnie do zaszczytnego grona ekspertów turystyki.

Nawiązanie relacji partnerskich i biznesowych

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI stanowi wyjątkowe wydarzenie w branży turystycznej, podczas którego spotykają się nie tylko naukowcy i urzędnicy ale także samorządowcy, przedsiębiorcy oraz działacze branżowi. To wyjątkowe miejsce wymiany myśli i nawiązania relacji partnerskich i biznesowych.

Wykorzystanie nowoczesnych trendów w praktyce

Podczas konferencji, uczestnicy zapoznają się z aktualnymi, nowoczesnymi trendami z branży turystycznej. Sposób ich prezentacji, pozwala na łatwe i szybkie przeniesienie zdobytej wiedzy do zastosowania praktycznego przez uczestników GREMIUM.

Forum Turystyki Regionów

27 lat działalności FTR (1997-2024)

Forum Turystyki Regionów jest płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń osób z szeroko pojętego sektora turystyki. Zaczynaliśmy od aktywności w regionie zachodniopomorskim, ale bardzo szybko rozszerzyliśmy działania na cały kraj stając się stowarzyszeniem ogólnopolskim. Przez 27 lat działalności zorganizowaliśmy mnóstwo przedsięwzięć, szkoleń, warsztatów i konferencji, których nie sposób wymienić na raz. Stowarzyszenie skupia i wspiera zainteresowane i aktywne osoby, którym zależy na rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce.

dowiedz się więcej