Przewodniczący komitetuorganizacyjnego


Marek Migdal
Prezes Forum Turystyki Regionów
Tel: +48 603 894 479
prezes@forumturystyki.pl

Promocjawydarzenia


Agnieszka Stach
Marketing Manager
Tel: +48 885 383 883
agnieszka.stach@zart.pl

Napisz do nas

  Za obsługę organizacyjno-finansowąwydarzenia odpowiedzialna jest Grupa ZART

  Grupa ZART
  ul. Broniewskiego 12
  71-460 Szczecin
  tel. 91 488 00 50
  zqrt@zart.pl
  www.zart.pl