VI GREMIUMEKSPERTÓW TURYSTYKI

Wrocław, 29.11 - 01.12. 2012

W dniach 29.11.-01.12.2012 r. odbyła się VI konferencja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Tym razem przedstawiciele świata nauki, branży turystycznej oraz jednostek samorządu terytorialnego spotkali się w stolicy Dolnego Śląska. We Wrocławiu debatowano o „Wyzwaniach współczesnej polityki turystycznej” oraz funkcjonowaniu systemu POT-ROT-LOT a w szczególności o teraźniejszości i przyszłości LOT.

Uczestnicy spotkania zostali powitani przez Marka Migdala – prezesa Forum Turystyki Regionów, prof. Andrzeja Rapacza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prezydenta Wrocławia dr Rafała Dutkiewicza i rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzeja Gospodarowicza.

Tegoroczną edycję GREMIUM zaszczyciło swoja obecnością wielu znakomitych gości w tym:

  • poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy przewodniczący sejmowej Komisji Turystyki,
  • Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
  • Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT,
  • Aleksander Giertler – prezes Izby Turystyki RP,
  • Artur Grocholski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych,
  • Jan Błoński – wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,
  • Jan Korsak – przewodniczący Rady POT,
  • Zbigniew Frączyk – przewodniczący Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych,
  • Jacek Janowski – p.o. wicedyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej POT.

Łącznie w VI GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI uczestniczyły 223 osoby, w tym w FORUM Lokalnych Organizacji Turystycznych udział wzięło 111 osób reprezentujących 50 LOT-ów oraz 9 ROT-ów.

Przebieg Gremium Ekspertów Turystyki

Pierwszego dnia obrad debatowano w nowoczesnym budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w kolejnych dniach dyskusje odbywały się w salach konferencyjnych Hotelu Orbis. Podczas obrad wiele miejsca poświęcono nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Tematyka ta była niezwykle istotna, ponieważ jak wiadomo, w Brukseli wciąż toczy się batalia o budżet unijny. Nie wiadomo, ile środków finansowych zostanie przekazanych Polsce, a także ile z nich trafi do branży turystycznej. Dlatego tak ważne było spotkanie z przedstawicielkami Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pani Minister Katarzyna Sobierajska wraz z panią Marią Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki oraz panią Olgą Piekarzewską – Głównym Specjalistą w Departamencie Turystyki, przedstawiły wstępną koncepcję zagospodarowania budżetu przeznaczonego na turystykę.

Część naukowa konferencji została podzielona na sekcje tematyczne:
I. Możliwości i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce
II. Obszar niepewności w turystyce a polityka turystyczna
III. Branża turystyczna w obliczu wyzwań współczesnego rynku turystycznego
IV. Współpraca sektorowa warunkiem realizacji celów i zadań polityki turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym

Podczas tych obrad przedstawiciele świata nauki wygłosili w sumie 53 referaty, które ukazały się również w formie dwóch recenzowanych pozycji książkowych. Istotną częścią tegorocznego GREMIUM było spotkanie przedstawicieli Lokalnych Organizacji Turystycznych. Uczestnicy dyskutowali jak powinny funkcjonować LOT- y oraz przedstawili swój punkt widzenia dotyczący całego systemu wsparcia dla rozwoju turystyki w Polsce. Według większości system POT- ROT- LOT właściwie nie funkcjonuje. LOT- y jako najistotniejsza część krajowego systemu turystycznego są pozostawione same sobie. Choć podczas spotkań przedstawiono pozytywne przykłady współpracy pomiędzy lokalnymi a regionalnymi organizacjami (Gdańsk, Lublin), to według członków LOT, nie ma wystarczającej woli pomocy. Uczestnicy zgłaszali do MSiT postulat, aby LOT- y mogły otrzymywać takie wsparcie jak Lokalne Grupy Działania. Oprócz merytorycznych obrad organizatorzy zadbali również o rozrywkę dla ciała i ducha. Pierwszy dzień konferencji zakończył się wizytą w Hali Stulecia i wieczornym przyjęciem we Wrocławskim Ratuszu u Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Podczas kolejnego wieczoru uczestnicy mieli okazję obejrzeć słynny spektakl operowy „Carmen” Georgesa Bizeta we wspaniałej Operze Wrocławskiej.

Podsumowanie

Wszystko co dobre, szybko się kończy – tak można podsumować VI edycję GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI oraz spotkanie FORUM LOT. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu konferencji. Szczególne podziękowania kierujemy do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, który ujął wszystkich gościnnością. Dziękujemy prof. Andrzejowi Rapaczowi i dr Piotrowi Gryszelowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za pełnienie funkcji gospodarzy naukowych i nieocenioną pomoc podczas każdego etapu organizowania konferencji. Dziękujemy członkom Rady Naukowej, ponieważ to dzięki ich zaangażowaniu część naukowa była na najwyższym poziomie. Pragniemy również podziękować studentkom Uniwersytetu Ekonomicznego, które bardzo pomogły logistycznie dopilnować całości organizacyjnej.

Poprzednie edycje

Sprawdź tematykę poprzednich edycji konferencji

X GREMIUM - 2022

Przyszłość turystyki - turystyka przyszłości

Uniwersytet w Łodzi
Miasto Łódź
Województwo łódzkie

Więcej informacji

IX GREMIUM - 2019

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

WSTiH w Gdańsku
Trójmiasto: Gdańsk-Sopot-Gdynia
Województwo pomorskie

Więcej informacji

VIII GREMIUM - 2016

Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

VII GREMIUM - 2014

Wyzwania społeczno- ekonomiczne współczesnej turystyki

AWF w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Miasto Kraków, Miasto Sucha Beskidzka
Województwo małopolskie

Więcej informacji

VI GREMIUM - 2012

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Miasto Wrocław
Województwo dolnośląskie

Więcej informacji

V GREMIUM - 2010

Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE

SGGW w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

IV GREMIUM - 2008

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

III GREMIUM - 2006

Turystyka w ujęciu podmiotowymi przestrzennymCzłowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

II GREMIUM - 2004

Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego

Instytut Turystyki w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

I GREMIUM - 2003

Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski i Unii Europejskiej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji