I GremiumEkspertów Turystyki

Poznań, 24-26.09.2003

W dniach 24-26 września 2003 r. w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-branżowa pt. „Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej.”

Konferencja, realizowana w ramach zadań zleconych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, odbywała się pod ogólnym hasłem „GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI” z udziałem naukowców z liczących się w tej dziedzinie uczelni w naszym kraju oraz praktyków reprezentujących czołowe firmy i organizacje branży turystycznej w Polsce.

W konferencji wzięło udział 200 osób. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Polskiej Izby Turystyki, Izby Gospodarczej Polskie Zrzeszenie Hoteli, regionalnych izb turystycznych oraz ponad 100 przedstawicieli większości liczących się w kraju uczelni wyższych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, kształcących w zakresie turystyki.

Pierwszy dzień spotkania 24 września 2003 r. był dniem branżowym i stanowił jednocześnie oficjalną i główną część konferencji. Uwieńczeniem obrad było spotkanie w Urzędzie Miasta gdzie gospodarzem był Zastępca Prezydenta Poznania Tomasz Kayser. Podczas wieczoru, będącego częścią obchodów 750-lecia Lokacji Poznania, goście mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać minikoncertu w wykonaniu dwóch artystów  skrzypka i pianisty, który odbył się w białej sali urzędu.

Kolejne dni były to spotkania i prezentacje naukowe. Podczas obrad zaprezentowane zostały poszczególne katedry turystyki w Polsce, a młodzi pracownicy nauki przedstawili swój dorobek naukowy.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w study tour po Poznaniu i okolicach, gdzie między innymi zwiedzili niezwykle cenne zbiory biblioteki zamku w Kórniku. Wieczorem zaś wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w Muzeum Narodowym w Szreniawie.

Podczas konferencji podjęta została próba wypracowania najlepszych metod współpracy naukowców i praktyków w zakresie podnoszenia poziomu funkcjonowania polskiej turystyki.

Organizatorem przedsięwzięcia była Katedra Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.

Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  Pan prof. dr hab. Jerzy Hausner oraz Prezydent Miasta Poznań Pan Ryszard Grobelny. Głównym sponsorem konferencji byli: Grupa Hotelowa ORBIS S.A., TUiR WARTA S.A., natomiast swoje autokary udostępniła firma MAN STAR TRUCKS & BUSSES.

Poprzednie edycje

Sprawdź tematykę poprzednich edycji konferencji

X GREMIUM - 2022

Przyszłość turystyki - turystyka przyszłości

Uniwersytet w Łodzi
Miasto Łódź
Województwo łódzkie

Więcej informacji

IX GREMIUM - 2019

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

WSTiH w Gdańsku
Trójmiasto: Gdańsk-Sopot-Gdynia
Województwo pomorskie

Więcej informacji

VIII GREMIUM - 2016

Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

VII GREMIUM - 2014

Wyzwania społeczno- ekonomiczne współczesnej turystyki

AWF w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Miasto Kraków, Miasto Sucha Beskidzka
Województwo małopolskie

Więcej informacji

VI GREMIUM - 2012

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Miasto Wrocław
Województwo dolnośląskie

Więcej informacji

V GREMIUM - 2010

Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE

SGGW w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

IV GREMIUM - 2008

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

III GREMIUM - 2006

Turystyka w ujęciu podmiotowymi przestrzennymCzłowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

II GREMIUM - 2004

Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego

Instytut Turystyki w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

I GREMIUM - 2003

Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski i Unii Europejskiej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji