GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

Konferencja naukowo-branżowa

X Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się od 2003 roku. Jest jedynym na taką skalę wydarzeniem w Polsce, mający charakter kroczący, czyli za każdym razem odbywa się w innym regionie, którego dorobek zarówno naukowy, jak i branżowy ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki turystycznej.

Motywem przewodnim GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest współpraca, budowanie „mostów” łączących różne środowiska i tworzenie platformy integracji naukowców, samorządowców, urzędników, przedsiębiorców, działaczy branżowych.

GREMIUM to spotkanie liderów, na które składa się: konferencja naukowo-branżowa, debaty eksperckie i cykl warsztatów branżowych. To miejsce analizy aktualnych problemów oraz wypracowywania wniosków i rekomendacji na przyszłość.

zobacz poprzednie edycje

Poprzednie edycje

Sprawdź tematykę poprzednich edycji konferencji

X GREMIUM - 2022

Przyszłość turystyki - turystyka przyszłości

Uniwersytet w Łodzi
Miasto Łódź
Województwo łódzkie

Więcej informacji

IX GREMIUM - 2019

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

WSTiH w Gdańsku
Trójmiasto: Gdańsk-Sopot-Gdynia
Województwo pomorskie

Więcej informacji

VIII GREMIUM - 2016

Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

VII GREMIUM - 2014

Wyzwania społeczno- ekonomiczne współczesnej turystyki

AWF w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Miasto Kraków, Miasto Sucha Beskidzka
Województwo małopolskie

Więcej informacji

VI GREMIUM - 2012

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Miasto Wrocław
Województwo dolnośląskie

Więcej informacji

V GREMIUM - 2010

Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE

SGGW w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

IV GREMIUM - 2008

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

III GREMIUM - 2006

Turystyka w ujęciu podmiotowymi przestrzennymCzłowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

II GREMIUM - 2004

Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego

Instytut Turystyki w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

I GREMIUM - 2003

Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski i Unii Europejskiej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru branżyturystycznej

Podczas obraz plenarnych uczestnicy wysłuchają prezentacji i dyskusji eksperckich. Wiodący temat tegorocznej konferencji to: "Przyszłość turystyki - Turystyka przyszłości" i rozważania nad turystyką w obliczu problemów i zmian współczesnego świata w kontekście ekonomicznym, społecznym, przestrzennym i planistyczno-decyzyjnym.

Udział w blokach warsztatowych i wymiana myśli z ekspertami branżowymi

Poza obradami plenarnymi, w ramach wydarzenia odbywają się prezentacje i dyskusje plenerowe, podczas których uczestnicy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami branżowymi. Spotkania z ekspertami branżowymi z dziedziny turystyki.

Realny wpływ na rozwój turystyki, kreowany w ramach dyskusji i spotkań plenarnych

Rezultatem konferencji jest wypracowanie i przyjęcie wniosków i rekomendacji zmian dla sektora turystyki w Polsce. Każdy uczestnik GREMIUM ma realny wpływ na ostatecznie wypracowane wnioski i rekomendacje.

Dołączenie do elitarnej grupy branży turystycznej

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI to spotkanie liderów branży turystycznej. Uczestnicy wydarzenia razem z ekspertami kreują przyszłość turystyki, dołączając jednocześnie do zaszczytnego grona ekspertów turystyki.

Nawiązanie relacji partnerskich i biznesowych

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI stanowi wyjątkowe wydarzenie w branży turystycznej, podczas którego spotykają się nie tylko naukowcy i urzędnicy ale także samorządowcy, przedsiębiorcy oraz działacze branżowi. To wyjątkowe miejsce wymiany myśli i nawiązania relacji partnerskich i biznesowych.

Wykorzystanie nowoczesnych trendów w praktyce

Podczas konferencji, uczestnicy zapoznają się z aktualnymi, nowoczesnymi trendami z branży turystycznej. Sposób ich prezentacji, pozwala na łatwe i szybkie przeniesienie zdobytej wiedzy do zastosowania praktycznego przez uczestników GREMIUM.

Forum Turystyki Regionów

27 lat działalności FTR (1997-2024)

Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa

Forum Turystyki Regionów jest płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń osób z szeroko pojętego sektora turystyki. Zaczynaliśmy od aktywności w regionie zachodniopomorskim, ale bardzo szybko rozszerzyliśmy działania na cały kraj stając się stowarzyszeniem ogólnopolskim. Przez 27 lat działalności zorganizowaliśmy mnóstwo przedsięwzięć, szkoleń, warsztatów i konferencji, których nie sposób wymienić na raz. Stowarzyszenie skupia i wspiera zainteresowane i aktywne osoby, którym zależy na rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce.

dowiedz się więcej

PARTNERZY WYDARZENIA

Organizator

Gospodarz naukowy

Gospodarz regionalnyWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Gospodarz metropolitalnyMIASTO TORUŃ

Partnerzy

XI Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa toruń
XI Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa toruń umk

Partnerzy praktycznych prezentacji miejskich produktów turystycznych

Patronaty medialne