III GREMIUMEKSPERTÓW TURYSTYKI

Poznań, 25-27.11.2006

W dniach 25-27 października 2006 r. w Poznaniu odbyło się już III GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, w ramach którego odbył się warsztat branżowo-naukowy pn. „Forum Regionów” oraz konferencja naukowo-branżowa pt. „Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym – Człowiek  Przestrzeń Przedsiębiorstwo.”

Część oficjalna III GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI rozpoczęła się od uroczystego wręczenia Honorowej Odznaki „Za zasługi dla Turystyki” Katedrze Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Odznakę wręczał Wiceminister Gospodarki Tomasz Wilczak, a odebrał  Kierownik Katedry Turystyki prof. dr hab. Grzegorz Gołembski.

Pierwszą częścią III edycji GREMIUM był warsztat branżowo-naukowy pn. „Forum Regionów” z licznym udziałem przedstawicieli branży i środowiska nauki. Dyskutowano w sali konferencyjnej Międzynarodowych Targów Poznańskich na temat zagadnień dotyczących rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym oraz o funkcjonowaniu ROT-ów i LOT-ów.

Zwieńczeniem pierwszego dnia GREMIUM był udział uczestników we wspólnym wieczorze z wystawcami i gośćmi Tour Salonu. Jednoczesne powiązanie tego przedsięwzięcia w czasie i miejscu z Międzynarodowymi Targami Turystycznymi TOUR SALON umożliwiło udział wszystkich zainteresowanych i pełną wymianę doświadczeń. Kolejne dni, tj. 26 i 27 października 2006, to spotkania i prezentacje naukowe, które odbyły się na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, obchodzącej w tym czasie 80-lecie swego istnienia. Podczas obrad pracownicy nauki przedstawili swój dorobek naukowy, a tematyka ich wystąpień była analizowana przez moderatorów poszczególnych bloków tematycznych,  jak i również całe gremium uczestników. Tematy konferencji były pogrupowane w bloki, dotyczące: zagadnień społecznych (człowiek, przestrzeń) oraz ekonomicznych  problematyka przedsiębiorstw.

Wygłoszono w sumie 30 referatów, które zostały przygotowane  przez kadrę naukową renomowanych uczelni polskich. Wszystkie prezentowane zagadnienia znalazły odzwierciedlenie w wydawnictwie konferencyjnym.

Zwieńczeniem drugiego dnia obrad GREMIUM był uroczysty wieczór zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania, który odbył się w salach reprezentacyjnych Urzędu Miasta. Główną częścią programu wieczoru był koncert w wykonaniu jednej z uczestniczek XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

W ostatnim dniu konferencji wszyscy chętni uczestnicy Gremium mogli wziąć udział w study tour do Wolsztyna i Rakoniewic przygotowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną.

Poprzednie edycje

Sprawdź tematykę poprzednich edycji konferencji

X GREMIUM - 2022

Przyszłość turystyki - turystyka przyszłości

Uniwersytet w Łodzi
Miasto Łódź
Województwo łódzkie

Więcej informacji

IX GREMIUM - 2019

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

WSTiH w Gdańsku
Trójmiasto: Gdańsk-Sopot-Gdynia
Województwo pomorskie

Więcej informacji

VIII GREMIUM - 2016

Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

VII GREMIUM - 2014

Wyzwania społeczno- ekonomiczne współczesnej turystyki

AWF w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Miasto Kraków, Miasto Sucha Beskidzka
Województwo małopolskie

Więcej informacji

VI GREMIUM - 2012

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Miasto Wrocław
Województwo dolnośląskie

Więcej informacji

V GREMIUM - 2010

Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE

SGGW w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

IV GREMIUM - 2008

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

III GREMIUM - 2006

Turystyka w ujęciu podmiotowymi przestrzennymCzłowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

II GREMIUM - 2004

Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego

Instytut Turystyki w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

I GREMIUM - 2003

Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski i Unii Europejskiej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji