II GREMIUMEKSPERTÓW TURYSTYKI

Warszawa, 25-26.11.2004

W dniach 25-26 listopada 2004 r. w hotelu Europejskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-branżowa pt. „Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego.” Konferencja odbyła się pod ogólnym hasłem II GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI z udziałem pracowników naukowych kształcących kadry dla turystyki oraz prowadzących badania w tej dziedzinie, a także praktyków reprezentujących czołowe firmy i organizacje branży turystycznej w Polsce.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Parlamentu, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Polskiej Izby Turystyki, Rady Krajowej Izb Turystyki, Izby Gospodarczej Polskie Zrzeszenie Hoteli, Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, regionalnych izb turystycznych oraz przedstawicieli większości uczelni wyższych, zarówno państwowych jak i prywatnych, kształcących w zakresie turystyki.

Podczas konferencji, w ramach Panelu Ekspertów z udziałem przedstawicieli sektora nauki i biznesu, podjęto próbę określenia Priorytetów rozwoju turystyki w Polsce. Istotnym celem przedsięwzięcia była również integracja środowiska naukowo dydaktycznego i branżowego sektora turystyki, przy jednoczesnej konfrontacji zamierzeń badawczych w nauce z potrzebami praktyki.

Konferencja była realizowana przez Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, w ramach zadań zleconych Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, a realizacja zadania została powierzona Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.

Konferencja organizowana została we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, Polską Izbą Turystyki, Polskim Zrzeszeniem Hoteli oraz Stowarzyszeniem Ekspertów Turystyki.

Poprzednie edycje

Sprawdź tematykę poprzednich edycji konferencji

X GREMIUM - 2022

Przyszłość turystyki - turystyka przyszłości

Uniwersytet w Łodzi
Miasto Łódź
Województwo łódzkie

Więcej informacji

IX GREMIUM - 2019

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

WSTiH w Gdańsku
Trójmiasto: Gdańsk-Sopot-Gdynia
Województwo pomorskie

Więcej informacji

VIII GREMIUM - 2016

Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

VII GREMIUM - 2014

Wyzwania społeczno- ekonomiczne współczesnej turystyki

AWF w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Miasto Kraków, Miasto Sucha Beskidzka
Województwo małopolskie

Więcej informacji

VI GREMIUM - 2012

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Miasto Wrocław
Województwo dolnośląskie

Więcej informacji

V GREMIUM - 2010

Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE

SGGW w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

IV GREMIUM - 2008

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

III GREMIUM - 2006

Turystyka w ujęciu podmiotowymi przestrzennymCzłowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

II GREMIUM - 2004

Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego

Instytut Turystyki w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

I GREMIUM - 2003

Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski i Unii Europejskiej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji