VII GREMIUMEKSPERTÓW TURYSTYKI

Kraków, Sucha Beskidzka, 10-12.12.2014

Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa

W dniach 10-12 grudnia odbyło się VII Gremium Ekspertów Turystyki. W tym roku spotkaliśmy się w Małopolsce – w Krakowie i Suchej Beskidzkiej. Przedstawiciele świata nauki, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, branży turystycznej orasz szkół debatowali o „Wyzwaniach społeczno-ekonomicznych współczesnej turystyki”. Przez trzy dni głównymi tematami wystąpień i dyskusji były: Sektorowa Rama Kwalifikacyjna w sektorze turystyki oraz współpraca JST i NGO w sektorze turystyki, a dodatkowo odbyły się warsztaty branżowe z zarządzania kryzysowego w hotelarstwie oraz dyskusje panelowe dotyczące m.in. trendów konsumenckich, przeobrażeń podaży turystycznej i zarządzania promocją.

Uczestnicy spotkania zostali powitani przez: Marka Migdala (prezesa Forum Turystyki Regionów, organizatora GREMIUM), prof. dr hab. Andrzeja Rapacza (przewodniczącego rady naukowej VII edycji GREMIUM z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), prof. dr hab. Ryszarda Winiarskiego (gospodarza VII edycji GREMIUM z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie) oraz dr Bartłomieja Walasa (współgospodarza VII edycji GREMIUM z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej).

Tegoroczną edycję GREMIUM zaszczycili swoją obecnością:

  • poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy przewodniczący sejmowej Podkomisji stałej ds. Turystyki,
  • poseł na Sejm RP Ireneusz Raś przewodniczący sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki,
  • Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT,
  • Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • Stanisław Lichosyt – Burmistrz Suchej Beskidzkiej,
  • Leszek Zegzda – Członek Zarządu woj. Małopolskiego, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
  • Aleksander Giertler – członek Rady Krajowej Izby Turystyki RP, Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej,
  • Artur Grocholski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych,
  • Zbigniew Frączyk – przewodniczący Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych,
  • Agnieszka Szymczak – Instytut Badań Edukacyjnych.

Wszyscy zgodnie podkreślili niezwykłą rolę tego spotkania dla procesu kształtowania się turystyki
w Polsce, a ze strony przybyłych posłów padła wyraźna prośba, aby podczas Gremium wypracować twarde wnioski, które będą mogli wdrażać w swojej pracy sejmowej.

Większość obrad odbywało się w Hotelu Galaxy gdzie znakomite centrum konferencyjne pozwoliło
i na duże obrady plenarne jak i kameralne warsztaty. Pierwszego dnia wśród referatów wprowadzających zwrócono uwagę m.in. na to, że coraz częściej wolny rynek w branży turystycznej odbywa się w internecie z uwagi na duże bariery wejścia na rynek, zwłaszcza międzynarodowy. Podkreślono również duży rozwój polskiego hotelarstwa oraz sektora Wellness & SPA. Zwrócono uwagę również na coraz szerszą grupę klientów, którą stanowią seniorzy i to dla nich powinny powstawać dedykowane oferty turystyczne. Nie pominięto także ogromnego znaczenia mediów społecznościowych w kontekście promowania turystyki i ważnego kanału dotarcia do konkretnej grupy docelowej.

Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa

Pierwszego dnia przedstawiono równieżprogram rozwoju turystyki w Polsce do 2020 r. Odbyła się też dyskusja na temat turystyki w zintegrowanym systemie kwalifikacji. Rozmowa dotyczyła wypracowania spójnych kryteriów oceny i porównywania kompetencji pracowników branży turystycznych, tak aby wiedza i umiejętności zdobyte dla konkretnego zawodu były tak samo brane pod uwagę we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W kolejnych dniach dyskusja na temat ramy toczona była z uwzględnieniem konkretnych branży: hotelarstwa, gastronomii, biur podróży, pilotów i przewodników.

Drugi dzień obrad był jeszcze bardziej obfity w merytoryczne dyskusje. Równolegle na trzech salach od rana prowadzone były bowiem różne pod względem tematyki panele.

W części naukowej GREMIUM kontynuowany był m.in. temat Sektorowej Ramy Kwalifikacji, tym razem w odniesieniu do branży hotelarskiej i gastronomicznej, a także temat innowacyjności w turystyce. Popołudniowe obrady i dyskusje eksperckie przeniosły się do Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W Sali Rycerskiej dyskutowano nt. wyzwań, jakie stoją przed sektorem turystyki na następne 20 lat. W trakcie debat eksperckich poruszona została tematyka trendów konsumenckich, przeobrażenia podaży turystycznej oraz zarządzania promocją.

Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa
Gremium Ekspertów Turystyki konferencja turystyczna forum branżowa

Ważnym wydarzeniem drugiego dnia Gremium było Forum współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z organizacjami pozarządowymi w sektorze turystyki. W trakcie Forum zastanawiano się m.in. nad uwarunkowaniami formalnoprawnymi współpracy JST i NGO, tym jak współpraca wygląda na chwilę obecną, jakie są możliwości oraz bariery współpracy, a także kto powinien pełnić rolę przywódcy, partnera i realizatora w tym systemie. Temat ten wywołał burzliwą dyskusję wśród uczestników. Padło wiele zarzutów dotyczących wadliwie funkcjonującego systemu POT-ROT-LOT, a nawet stwierdzenie, że tego systemu w ogóle nie ma. Wśród głosów jakie najczęściej padały było dublowanie się kompetencji LOTu i JST, które mimo powierzenia działań promocyjno-turystycznych LOTowi, w dalszym ciągu posiadają niezależne wydziały promocji i turystyki. Podczas dyskusji, ważnego stwierdzenia dokonał Leszek Zegzda (członek zarządu województwa małopolskiego oraz Prezes MOT) stwierdzając, że rolą NGO powinno być realizowanie strategii rozwoju turystyki, zaś rolą jednostek samorządowych powinno być administrowanie i zarządzanie, a nie odwrotnie. Pod powyższą tezą podpisali się również zgodnie Prezes POT Rafał Szmytke oraz Prezes Forum Turystyki Regionów Marek Migdal od dawna optujący za takim rozwiązaniem. Kolejne panele poświęcono również nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i wsparciu dla turystyki w ramach unijnego programu COSME.

Drugiego dnia odbyły się również warsztaty skierowane do hotelarzy. Tematem warsztatów było zarządzanie kryzysowe w hotelu, czyli jak personel hotelowy powinien reagować podczas pożaru, włamania, braku prądu czy innej trudnej sytuacji oraz jak się komunikować w trakcie takich sytuacji. Wszyscy uczestnicy podkreślali praktyczny aspekt warsztatów i doświadczenie Pani Lidii Wiszniewskiej, która warsztaty te prowadziła.

Podsumowanie

VII Gremium Ekspertów Turystyki to nie tylko oficjalne spotkania i debaty najwyższej rangi, ale też możliwość zaprezentowania wyników swoich badań przez młodych naukowców, co miało miejsce trzeciego dnia Gremium. Tego dnia odbyły się również dyskusje dotyczące Sektorowej Ramy Kwalifikacji, tym razem jednak w ujęciu pracowników biur podróży, pilotów i przewodników.

W czasie Gremium miały miejsce także mniej formalne spotkania podczas uroczystego bankietu pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich, czy też wieczoru regionalnego
w karczmie Rzym, któremu patronował Burmistrz Suchej Beskidzkiej. Spotkania te były znakomitą okazją do kuluarowych rozmów, wymiany kontaktów i doświadczeń między uczestnikami, a także poznania małopolskich specjałów i folkloru.

Po konferencji zebraliśmy dużo pochlebnych opinii oraz słów uznania. Nie jest to jednak sukces tylko zespołu organizacyjnego. W tym miejscu, w imieniu organizatorów, chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w prace nad Gremium i przyczyniły się do jego sukcesu.

Podziękowania

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Małopolskiego – Markowi Sowie, Prezydentowi Krakowa – prof. Jackowi Majchrowskiemu oraz Burmistrzowi Suchej Beskidzkiej – Stanisławowi Lichosytowi, którzy ugościli uczestników GREMIUM pokazując jak wygląda i smakuje małopolska gościnność. Dziękujemy prof. Ryszardowi Winiarskiemu i prof. Zygmuntowi Kruczkowi z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz dr Bartłomiejowi Walasowi i Marii Grzechynce z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej za pełnienie funkcji współgospodarzy i nieocenioną pomoc przy planowaniu i realizacji GREMIUM. Dziękujemy członkom rady naukowej oraz wszystkim przedstawicielom uczelni wyższych – dzięki Wam konferencja miała wysoki poziom merytoryczny. Dziękujemy również przedstawicielom organizacji turystycznych, jednostek samorządowych, branży turystycznej i szkół ORT – Państwa udział i zabierane głosy w dyskusjach pokazały zaangażowanie w rozwój sektora turystyki w naszym kraju.

Pragniemy również podziękować studentom AWFu w Krakowie i WSTiE w Suchej Beskidzkiej za pomoc logistyczną, zaangażowanie i uśmiech.

Dziękujemy partnerom i patronatom, za to, że byli z nami przed, w trakcie i po konferencji.

Sukces GREMIUM jest sukcesem nas wszystkich. Dziękujemy i żywimy nadzieję na spotkanie na kolejnym VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.

ZOBACZ FILM Z VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Rekomendacje VII GETFolia Turistica AWF"Ewolucja podaży i popytu w turystyce"

Poprzednie edycje

Sprawdź tematykę poprzednich edycji konferencji

X GREMIUM - 2022

Przyszłość turystyki - turystyka przyszłości

Uniwersytet w Łodzi
Miasto Łódź
Województwo łódzkie

Więcej informacji

IX GREMIUM - 2019

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

WSTiH w Gdańsku
Trójmiasto: Gdańsk-Sopot-Gdynia
Województwo pomorskie

Więcej informacji

VIII GREMIUM - 2016

Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

VII GREMIUM - 2014

Wyzwania społeczno- ekonomiczne współczesnej turystyki

AWF w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Miasto Kraków, Miasto Sucha Beskidzka
Województwo małopolskie

Więcej informacji

VI GREMIUM - 2012

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Miasto Wrocław
Województwo dolnośląskie

Więcej informacji

V GREMIUM - 2010

Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE

SGGW w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

IV GREMIUM - 2008

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

III GREMIUM - 2006

Turystyka w ujęciu podmiotowymi przestrzennymCzłowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji

II GREMIUM - 2004

Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego

Instytut Turystyki w Warszawie
Miasto Warszawa
Województwo mazowieckie

Więcej informacji

I GREMIUM - 2003

Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski i Unii Europejskiej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Miasto Poznań
Województwo wielkopolskie

Więcej informacji