Gremium Ekspertów Turystyki regionalnie na Pomorzu Zachodnim

Już wkrótce odbędzie się pierwsza regionalna edycja Gremium Ekspertów Turystyki. Tym razem eksperci zostali zaproszeni do Szczecina, a dyskusje skupiać się będą przede wszystkim na wyzwaniach przed jakimi staje branża turystyczna na Pomorzu Zachodnim w dobie kryzysu.

O nowej hybrydowej formie wydarzenia i tematyce paneli dyskusyjnych rozmawialiśmy z Markiem Migdalem, prezesem Forum Turystyki Regionów i organizatorem wydarzenia.

Odwiedź stronę wydarzenia

Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów

Gremium Ekspertów Turystyki jest już znaną marką konferencji na skalę krajową. Co było inspiracją do organizacji regionalnej edycji wydarzenia?

Marek Migdal: Gremium Ekspertów Turystyki to wydarzenie ogólnopolskie, które po raz pierwszy zorganizowaliśmy w Poznaniu w 2003 roku. W kolejnych latach rozwinęło się w formułę cyklicznych spotkań liderów środowisk: branżowych, naukowych i samorządowych, mających wpływ na rozwój polskiej turystyki. O regionalnej edycji myśleliśmy już od dawna, a obecna sytuacja pandemiczna, z jednej strony ograniczająca możliwość przemieszczania się, a z drugiej wzbudzająca potrzebę wymiany informacji i szukania optymalnych rozwiązań w trudnych czasach, przyspieszyła nasze działania. Zaczynamy od regionu zachodniopomorskiego, ponieważ tu mamy swoją siedzibę i problemy tego regionu znamy najlepiej.

Hasłem przewodnim wydarzenia jest "Turystyka w kryzysie - Kryzys w turystyce" - czy możemy spodziewać się, że podczas Gremium uczestnicy dowiedzą się jak walczyć z kryzysem, który przyniósł 2020 rok?

Marek Migdal: Hasło przewodnie to odzwierciedlenie aktualnej sytuacji branżowej. COVID w sposób szczególny daje się we znaki sektorowi turystyki, który dla województwa zachodniopomorskiego jest głównym kołem zamachowym rozwoju. Niestety przedsiębiorcy tego nie odczuwają, większość twierdzi, że w sytuacji kryzysowej nie otrzymują wystarczającego wsparcia. Podczas Gremium chcemy porozmawiać o tym co już zrobiono i jakie są plany władz w zakresie wsparcia szeroko rozumianego sektora turystyki. Branżę chcemy natomiast spytać czego potrzebują, jakie są ich oczekiwania.

Ale pandemia to nie jedyne źródło kryzysu. W wielu przypadkach COVID tylko uwypuklił problemy, z którymi borykamy się od wielu lat, np. współpraca i koordynacja działań. I ten temat też chcemy przedyskutować.

Pełna sala podczas VIII Gremium Ekspertów Turystyki, Poznań 2016

Po raz pierwszy konferencja organizowana będzie w formie hybrydowej - jak taka forma będzie wyglądała w praktyce?

Marek Migdal: Ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19 całe przedsięwzięcie odbędzie się w formule hybrydowej, tzn. zakładającej udział  uczestników w trzech formach:

  • Moderująco-Eksperckiej ? stacjonarnej, w specjalnie przygotowanym studiu znajdować się będzie wąska merytoryczna grupa ekspercka moderująca całe przedsięwzięcie.
  • Ekspercko-Dyskusyjna ? udział szerszej grupy ekspertów biorących udział za pośrednictwem jednej z platform internetowych umożliwiającej bezpośredni udział wizualny z możliwością dyskusji głosowej online.
  • Branżowej ? dla pozostałych uczestników biorących udział za pośrednictwem platform internetowych (Facebook, YouTube) z możliwością zgłaszania uwag i propozycji za pośrednictwem komunikatorów internetowych typu chat.

Panel otwierający IX Gremium Ekspertów Turystyki, Gdańsk 2019

Do kogo skierowane jest Gremium Ekspertów Turystyki Pomorza Zachodniego?

Marek Migdal: Gremium to spotkanie dające okazję do dialogu i budowania ?mostów? łączących przedsiębiorców turystycznych, urzędników samorządowych i działaczy NGO oraz środowisko naukowe. Każda z tych grup ma swoje problemy i swoje pomysły na ich rozwiązanie, ale wszyscy mają jeden wspólny mianownik ? dążą do rozwoju sektora turystyki. Każda z tych grup ma swoje oczekiwania wobec pozostałych. Istotą turystyki jest współpraca międzysektorowa ? samemu nie da się budować atrakcyjnej oferty, mogącej konkurować na dzisiejszym rynku. Istotą współpracy jest wymiana informacji i wspólne wypracowywanie optymalnych rozwiązań a to z kolei stanowi istotę Gremium. Dajmy sobie szansę, spotkajmy się wirtualnie i porozmawiajmy o realnych problemach. Zapraszam osoby prowadzące działalność gospodarczą i działające społecznie, urzędników i naukowców. E-udział jest bezpłatny a korzyści mogą być wymierne.

W wydarzeniu po raz pierwszy będzie można wziąć udział bezpłatnie. Uczestnictwo w transmisji online wymaga wcześniejszego zarejestrowania się. Więcej aktualnych informacji oraz dostęp do formularza rejestracyjnego znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku.