Oferta patronatu medialnego

Zapraszamy Państwa do objęcia patronatem medialnym X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, które odbędzie się w dniach 29.11-02.12.2022 w Łodzi.

W ramach patronatu medialnego oferujemy:

  • możliwość umieszczenia loga Patrona medialnego oraz linku do jego strony internetowej na stronie konferencji www.gremium.forumturystyki.pl,
  • możliwość umieszczenia loga Patrona medialnego we wszystkich newsletterach wysyłanych z informacji o konferencji ? ok. 7 000 adresów,
  • możliwość umieszczenia loga Patrona medialnego w materiałach informacyjnych o konferencji (tablice informacyjne, program, specjalne prezentacje multimedialne wyświetlane podczas konferencji, sprawozdanie pokonferencyjne),
  • możliwość rozprowadzenia wśród uczestników konferencji materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych Patrona medialnego,
  • możliwość ustawienia w miejscu obrad banerów, rollup promocyjnych Patrona medialnego.

Od patrona medialnego oczekujemy:

  • publikacje informacji prasowych o konferencji,
  • rozesłania informacji o konferencji do członków listy mailingowej patrona medialnego, mogących wykazać zainteresowanie konferencją,
  • publikację sprawozdania po konferencji,
  • zamieszczenie banera konferencji w serwisie internetowym Patrona.

Wymienione formy współpracy są jedynie propozycjami. Jesteśmy otwarci na zaproponowane przez Państwa formy współpracy w ramach promocji medialnej.

W przypadku zainteresowania naszą propozycją zapraszamy do kontaktu:
gremium@forumturystyki.pl
Tel./fax 91 434-21-87