fb front 85

 

folder

 

oGremium

 

program

 

WNIOSKI

Informacja dla autorów przygotowujących artykuły naukowe do publikacji


1. Do publikacji przyjmowane są wyłącznie oryginalne prace empiryczne oraz przeglądowe, dotyczące turystyki w interdyscyplinarnym ujęciu – między innymi z perspektywy teorii rekreacji i turystyki, ekonomii, nauk o zarządzaniu, marketingu, antropologii kulturowej, filozofii, socjologii, geografii, prawa, psychologii, historii.
2. Struktura pracy powinna zawierać wskazane niżej elementy, przy czym – jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione – mogą być im przypisane inne tytuły. Dopuszcza się także, szczególnie w pracach przeglądowych, strukturę bardziej rozbudowaną, tj. zawierającą więcej elementów składowych lub dodatkowy podział wybranego elementu (np. sekcji „przegląd literatury”).
        1.Dla prac empirycznych: Wprowadzenie, Przegląd literatury, Metoda, Wyniki,
          Dyskusja,Wnioski, Piśmiennictwo.

        2.Dla prac przeglądowych: Wprowadzenie, Przegląd literatury, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo.
3. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 20 stronic znormalizowanego maszynopisu wydawniczego, czyli jednego arkusza autorskiego (40 tysięcy znaków typograficznych).
4. Zgłoszenie pracy do druku jest jednoznaczne z przekazaniem, organizatorom Gremium Ekspertów Turystyki oraz Wydawcom czasopism, prawa do jej własności. Oznacza to, że bez pisemnej zgody Wydawców nie można danej pracy publikować ani w całości, ani w części w innych czasopismach lub mediach cyfrowych.
5. W razie umieszczenia w pracy rycin, tabel itp., pochodzących z opracowań zamieszczonych w innych pracach naukowych, Autor ma obowiązek uzyskania zgody na przedruk.
6. Tekst pracy powinien być przygotowany zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji dla autorów (do pobrania).
7. W tekście pracy nie podaje się danych personalnych Autora/Autorów, ani żadnych innych informacji, które umożliwiałyby identyfikację Autora/Autorów. Tego typu dane zawiera się w specjalnym Formularzu zgłoszeniowym referatu     (do pobrania), który należy przesłać wraz z abstraktem pracy.
8. Abstrakt wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia referatu powinny zostać przesłane drogą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17 czerwca 2016 roku. Akceptacja zgłoszeń nastąpi w terminie do 26 czerwca 2016 roku.
9. Pełen tekst pracy powinien zostać przesłany drogą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 lipca 2016 roku. Informacja o ostatecznym przyjęciu artykułu i skierowaniu do publikacji nastąpi
w terminie do 30 września 2016 roku.

10. Do publikacji nie są przyjmowane artykuły, w których występują przejawy nierzetelności naukowej, takie jak ghostwriting i honorary (guest) authorship. Wszelkie wykryte przypadki będą przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.
11. Wszystkie prace są oceniane przez co najmniej 2 niezależnych recenzentów, z zachowaniem pełnej anonimowości. W zależności od oceny recenzentów Rada Naukowa podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku albo jej odrzuceniu. Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
12. Rada Naukowa i redakcje czasopism zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w tekście nadesłanych prac, wynikających z adiustacji stylistycznej.

 

DO POBRANIA:

Informacja dla autorów przygotowujących artykuły naukowe do publikacji
Instrukcja dla autorów
Formularz zgłoszeniowy referatu (format pdf)
Formularz zgłoszeniowy referatu (format doc)

Newsletter

   2

Organizatorzy

  • FTR_logo.png
  • MSiT.png
  • Pot.png
  • Poznan.png
  • SWW.png
  • UEP_ziel.png
  • Wielkopolski.png

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top