fb front 85

 

folder

 

oGremium

 

program

 

WNIOSKI

Warunkiem przyjęcia referatu do publikacji jest:

• nadesłanie formularza rejestracyjnego udziału w GREMIUM oraz formularza zgłoszeniowego referatu
wraz z abstraktem – w terminie do 5 czerwca 2016 roku
• nadesłanie gotowego tekstu referatu -  max. do 15 lipca 2016 roku
• dzięki wsparciu partnerów: MSiT, UE w Poznaniu i AWF w Krakowie, prace naukowe uczestników
VIII GREMIUM zostaną  opublikowane w Ich wydawnictwach za darmo.

• pozytywna recenzja referatu - decyzja o przyjęciu referatu do publikacji – do 30 września 2016 roku
Wcześniejsze przesłanie referatu daje szanse na dokonanie ewentualnych korekt wynikających z sugestii recenzenta.

Autorzy zgłaszający pracę naukową podlegają odrębnemu harmonogramowi uczestnictwa
i ew. rezygnacji w GREMIUM:

• termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję –  do 31 lipca 2016 r.
• uiszczenia opłaty konferencyjnej – do 30 września 2016 r.
     -za anulowanie uczestnictwa do 15 października 2016 r.  potrącone zostaną koszty manipulacyjne
      w wysokości 10 % wartości zamówienia;
     -za rezygnację w terminie 16 października – 30 listopada 2016 r.  potrącone zostanie 50%
      wartości zamówienia;

     -w przypadku rezygnacji po 30 listopada 2016 r.  opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.


 

Newsletter

   2

Organizatorzy

  • FTR_logo.png
  • MSiT.png
  • Pot.png
  • Poznan.png
  • SWW.png
  • UEP_ziel.png
  • Wielkopolski.png

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top