fb front 85

 

folder

 

oGremium

 

program

 

WNIOSKI

1. Ku nowej polityce turystycznej
- dyskusja nad potrzebą nowych regulacji w turystyce
- planowanie rozwoju turystyki (regulacja czy deregulacja)
- wielopoziomowe formy zarządzania w turystyce
- idea „governance” w turystyce (w tym działalność ROT i LOT)
- ruchy obywatelskie i ich wpływ na rozwój turystyki

2.  Konkurencyjność polskiej turystyki
- nowa ekonomia: szansa czt zagrożenie dla turystyki i Hotelarstwa
- turystyka w gospodarce kreatywnej
– współudział konsumentów w tworzeniu produktów
- nowe podmioty na rynku turystycznym i ich wpływ na tradycyjne przedsiębiorstwa
 

3. Innowacyjność na rynku turystycznym.
- kreowanie startupów i rewitalizacja istniejących firm (inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowe, kampusy startupowe, lean startups)
- „turystyka współdzielenia” – wpływ „ekonomii” współdzielenia na kondycje gospodarki turystycznej (Airbnb, BlablaCar, Uber, wolne przewodnictwo, portale oferujące usługi gastronomiczne itp.)
- e-commerce w turystyce i jej wpływ na tradycyjną gospodarkę turystyczną (np. działalność OTAs, aplikacje lokalizacyjne)
- sieciowe relacje społeczne i biznesowe w turystyce
- nowe formy komunikacji z klientem na rynku turystycznym

4. Zarządzanie przestrzenią turystyczną
- miary rozwoju przestrzeni turystycznej
- nowe koncepcje zarządzania regionami turystycznymi
- podejście sieciowe w rozwoju obszarów turystycznych
- wykorzystywanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej
- rewitalizacja terenów poprzemysłowych i turystycznych

5. Transfer wiedzy w turystyce
- transfer wiedzy między gospodarką turystyczną a innymi branżami,
- dzielenie się wiedzą w turystyce – podejście sieciowe
- generacja X i Y jako pracownicy i pracodawcy turystyczni
- uczelnie wyższe jako podmioty transferu wiedzy w gospodarce turystycznej – jaka jest droga dla uniwersyteckiego kształcenia w turystyce, nowe formy kształcenia w sferze turystyki,
- finansowanie i realizacja projektów B+R w sektorze turystyki

Powyższe zagadnienia mają charakter kierunkowy i nie wyczerpują tematyki mogącej być przedmiotem referatów i dyskusji podczas VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji tematycznych.

Newsletter

   2

Organizatorzy

  • FTR_logo.png
  • MSiT.png
  • Pot.png
  • Poznan.png
  • SWW.png
  • UEP_ziel.png
  • Wielkopolski.png

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top