fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

Podczas IX Gremium Ekspertów Turystyki tematyka referatów jak i dyskusja koncentrowały się wokół tematu wiodącego, jakim był:

Samorząd terytorialny a rozwój turystyki

Tegoroczną edycję zainaugurowała debata plenarna pt. Turystyka w rozwoju miast i regionów – przemiany gospodarcze i ewolucja zarządzania, z udziałem gospodarzy – wybitnych przedstawicieli sektora samorządowego oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Kolejna część to trzy równoległe bloki tematyczne. Jeden stanowiły sesje naukowe prezentujące w kolejności nast. obszary tematyczne:

  • Przyszłość turystyki – pomoc nauki w przewidywaniu zmian rynku turystycznego.
  • Nowoczesne techniki informatyczne i rozwój turystyki zdrowotnej.
  • Samorząd i rozwój regionów turystycznych.

Dwa kolejne bloki to sześć warsztatów branżowo-samorządowych:

  • Najem krótkoterminowy, zachowania turystów, efekty dla miasta/gminy/regionu – bilans zysków i strat. Szansa czy przekleństwo władz miast i gmin turystycznych?
  • Targi turystyczne - teraźniejszość i przyszłość.
  • Opłata turystyczna – nowe narzędzia wsparcia czy źródła konfliktów?
  • Wydawnictwa drukowane czy wydawnictwa elektroniczne?
  • Od Karty Turystycznej do Karty Mieszkańca – studium przypadku.
  • Czy można/trzeba i jak udoskonalić system POT-ROT-LOT?

Opis dyskutowanych tematów i wynikające z tego wnioski stanowią poniższe załączniki. Wierzymy, iż zostaną one przez Państwa przeanalizowane i w znacznej części uwzględnione przy podejmowaniu działań zmierzających do wzmocnienia kondycji turystyki polskiej.

IX GREMIUM - wnioski i rekomendacje POBIERZ

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top