fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

Podsumowanie wydarzenia

W dniach 29.11.-01.12.2012 r. odbyła się VI konferencja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Tym razem przedstawiciele świata nauki, branży turystycznej oraz jednostek samorządu terytorialnego spotkali się w stolicy Dolnego Śląska. We Wrocławiu debatowano o „Wyzwaniach współczesnej polityki turystycznej” oraz funkcjonowaniu systemu POT-ROT-LOT a w szczególności o teraźniejszości i przyszłości LOT.

Uczestnicy spotkania zostali powitani przez Marka Migdala - prezesa Forum Turystyki Regionów, prof. Andrzeja Rapacza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prezydenta Wrocławia dr Rafała Dutkiewicza i rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzeja Gospodarowicza.

Tegoroczną edycję GREMIUM zaszczyciło swoja obecnością wielu znakomitych gości w tym:

  • poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy przewodniczący sejmowej Komisji Turystyki,
  • Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
  • Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT,
  • Aleksander Giertler– prezes Izby Turystyki RP,
  • Artur Grocholski– prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych,
  • Jan Błoński – wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,
  • Jan Korsak – przewodniczący Rady POT,
  • Zbigniew Frączyk – przewodniczący Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych,
  • Jacek Janowski – p.o. wicedyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej POT.

Jak zwykle niezawodnie swoją obecnością zaszczycili również profesorowie:

- Wiesław Alejziak – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

- Małgorzata Bednarczyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowe

- Jadwiga Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

- Stefan Bosiacki - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

- Ewa Dziedzic - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

- Magdalena Kachniewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

- Beata Meyer - Uniwersytet Szczeciński

- Zygmunt Młynarczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Agnieszka Niezgoda - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

- Aleksander Panasiuk - Uniwersytet Szczeciński

- Andrzej Rapacz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

- Aleksander Ronikier - Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie

- Jacek Ruszkowski - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego w Katowicach

- Józef Sala - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

- Ewa Szczepanowska - Uniwersytet Szczeciński

- Rajmund Tomik - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

- Bogdan Włodarczyk – Uniwersytet Łódzki

- Hanna Zawistowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

- Teresa Żabińska -Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz liczne grono doktorów i innych pracowników naukowych. Nie zabrakło również przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców oraz licznie reprezentowanego grona przedstawicieli miast i gmin z całej Polski.

Łącznie w VI GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI uczestniczyły 223 osoby, w tym w FORUM Lokalnych Organizacji Turystycznych udział wzięło 111 osób reprezentujących 50 LOT-ów oraz 9 ROT-ów.

Pierwszego dnia obrad debatowano w nowoczesnym budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w kolejnych dniach dyskusje odbywały się w salach konferencyjnych Hotelu Orbis. Podczas obrad wiele miejsca poświęcono nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Tematyka ta była niezwykle istotna, ponieważ jak wiadomo w Brukseli wciąż toczy się batalia o budżet unijny. Nie wiadomo ile środków finansowych zostanie przekazanych Polsce, a także ile z nich trafi do branży turystycznej. Dlatego tak ważne było spotkanie z przedstawicielkami Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pani Minister Katarzyna Sobierajska wraz z panią Marią Napiórkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki oraz panią Olgą Piekarzewską – Głównym Specjalistą w Departamencie Turystyki, przedstawiły wstępną koncepcję zagospodarowania budżetu przeznaczonego na turystykę. Projekt wywołał gorącą dyskusję, ponieważ wielu przedstawicieli branży turystycznej uważało go za zbyt ogólny i niedostosowany do czasu kryzysu. Jednakże uczestnicy konferencji otrzymali zapewnienia o tym, że wszelkie uwagi są mile widziane a projekt wciąż jest konsultowany i będzie uzupełniany. Część naukowa konferencji została podzielona na sekcje tematyczne: I. Możliwości i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce II. Obszar niepewności w turystyce a polityka turystyczna III. Branża turystyczna w obliczu wyzwań współczesnego rynku turystycznego IV. Współpraca sektorowa warunkiem realizacji celów i zadań polityki turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym Podczas tych obrad przedstawiciele świata nauki wygłosili w sumie 53 referaty, które ukazały się również w formie dwóch recenzowanych pozycji książkowych. Istotną częścią tegorocznego GREMIUM było spotkanie przedstawicieli Lokalnych Organizacji Turystycznych. Uczestnicy dyskutowali jak powinny funkcjonować LOT- y oraz przedstawili swój punkt widzenia dotyczący całego systemu wsparcia dla rozwoju turystyki w Polsce. A ten nie jest zbyt pozytywny. Według przytłaczającej większości system POT- ROT- LOT właściwie nie funkcjonuje. LOT- y jako najistotniejsza część krajowego systemu turystycznego są pozostawione same sobie. Choć podczas spotkań przedstawiono pozytywne przykłady współpracy pomiędzy lokalnymi a regionalnymi organizacjami (Gdańsk, Lublin), to według członków LOT, nie ma wystarczającej woli pomocy. I to zarówno ze strony urzędników, regionalnych organizacji, ale przede wszystkim ze strony POT- u. Podczas obrad padło wiele gorzkich słów pod adresem Polskiej Organizacji Turystycznej. Dla wielu, ta instytucja skupiła się tylko na promocji Polski za granicą, zapominając o swojej podstawowej misji kreowania rozwoju polskiego sektora gospodarki turystycznej. Dobitnie potwierdzała to nieobecność Prezesa POT. Nie przyjechał nawet żaden z zastępców czy nawet Dyrektorów Departamentów, co w opinii uczestników pokazuje faktyczne zainteresowanie tej organizacji problemami krajowymi. Katalog pretensji był bardzo obszerny. Przedstawiciele ROT i LOT narzekali na oderwanie POT od pozostałych elementów systemu tzn. ROT i LOT, brak współpracy systemowej a także brak zasad finansowania działalności LOT. Uczestnicy zgłaszali do MSiT postulat, aby LOT- y mogły otrzymywać takie wsparcie jak Lokalne Grupy Działania. Oprócz merytorycznych obrad organizatorzy zadbali również o rozrywkę dla ciała i ducha. Pierwszy dzień konferencji zakończył się wizytą w Hali Stulecia i wieczornym przyjęciem we Wrocławskim Ratuszu u Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Podczas kolejnego wieczoru uczestnicy mieli okazję obejrzeć słynny spektakl operowy „Carmen” Georgesa Bizeta we wspaniałej Operze Wrocławskiej. A najwytrwalsi podbijali wrocławskie parkiety. Wszystko co dobre, szybko się kończy - tak można podsumować VI edycję GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI oraz spotkanie FORUM LOT. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu konferencji. Szczególne podziękowania kierujemy do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, który ujął wszystkich gościnnością i poczuciem humoru. Dziękujemy prof. Andrzejowi Rapaczowi i dr Piotrowi Gryszelowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za pełnienie funkcji gospodarzy naukowych i nieocenioną pomoc podczas każdego etapu organizowania konferencji. Dziękujemy członkom Rady Naukowej, ponieważ to dzięki ich zaangażowaniu część naukowa była na najwyższym poziomie. Pragniemy również podziękować studentkom Uniwersytetu Ekonomicznego, które bardzo pomogły logistycznie dopilnować całości organizacyjnej i zarażały optymizmem. Nie sposób wymienić wszystkich, którym jesteśmy wdzięczni za pomoc, zaangażowanie, miłe słowo. Gościom oraz uczestnikom dziękujemy za udział i wyrozumiałość. Jesteśmy przekonani, że dobrze Państwo wspominają te trzy dni spędzone we Wrocławiu i mamy wielką nadzieję, że się spotkamy na kolejnym VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top