fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

W dniach 25-27 października 2006 r. w Poznaniu odbyło się już III GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, w ramach którego odbył się warsztat branżowo-naukowy pn. „Forum Regionów” oraz konferencja naukowo-branżowa pt. „Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo”.

Część oficjalna III GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI rozpoczęła się od uroczystego wręczenia Honorowej Odznaki „Za zasługi dla Turystyki”  Katedrze Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Odznakę wręczał Wiceminister Gospodarki Tomasz Wilczak, a odebrał  Kierownik Katedry Turystyki prof. dr hab. Grzegorz Gołembski.

Pierwszą częścią III edycji GREMIUM był warsztat branżowo-naukowy pn.„Forum Regionów” z licznym udziałem przedstawicieli branży i środowiska nauki. Dyskutowano - w sali konferencyjnej Międzynarodowych Targów Poznańskich - na temat zagadnień dotyczących rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym oraz o funkcjonowaniu ROT-ów i LOT-ów.

Zwieńczeniem pierwszego dnia GREMIUM był udział uczestników we wspólnym wieczorze z wystawcami i gośćmi Tour Salonu. Jednoczesne powiązanie tego przedsięwzięcia w czasie i miejscu z Międzynarodowymi Targami Turystycznymi TOUR SALON umożliwiło udział wszystkich zainteresowanych i pełną wymianę doświadczeń. Kolejne dni, tj. 26 i 27 października 2006, to spotkania i prezentacje naukowe, które odbyły się na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, obchodzącej w tym czasie 80-lecie swego istnienia. Podczas obrad pracownicy nauki przedstawili swój dorobek naukowy, a tematyka ich wystąpień była analizowana przez moderatorów poszczególnych bloków tematycznych jak również całe gremium uczestników. Tematy konferencji były pogrupowane w bloki, dotyczące zagadnień społecznych (człowiek, przestrzeń) oraz ekonomicznych – problematyka przedsiębiorstw.

Wygłoszono w sumie 30 referatów, które zostały przygotowane  przez kadrę naukową renomowanych uczelni polskich. Wszystkie prezentowane zagadnienia znalazły odzwierciedlenie w wydawnictwie konferencyjnym.

Zwieńczeniem drugiego dnia obrad GREMIUM był uroczysty wieczór zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania, który odbył się w salach reprezentacyjnych Urzędu Miasta. Główną częścią programu wieczoru był koncert w wykonaniu jednej z uczestniczek XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

W ostatnim dniu konferencji wszyscy chętni uczestnicy Gremium mogli wziąć udział w study tour do Wolsztyna i Rakoniewic przygotowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną.

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top