fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

W dniach 25-26 listopada 2004 r. w hotelu Europejskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-branżowa pt. ”Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego”. Konferencja odbyła się pod ogólnym hasłem „II GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI” z udziałem pracowników naukowych kształcących kadry dla turystyki oraz prowadzących badania w tej dziedzinie, a także praktyków reprezentujących czołowe firmy i organizacje branży turystycznej w Polsce.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Parlamentu, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Polskiej Izby Turystyki, Rady Krajowej Izb Turystyki, Izby Gospodarczej Polskie Zrzeszenie Hoteli, Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, regionalnych izb turystycznych oraz przedstawicieli większości uczelni wyższych, zarówno państwowych jak i prywatnych, kształcących w zakresie turystyki.

Podczas konferencji, w ramach Panelu Ekspertów z udziałem przedstawicieli sektora nauki i biznesu, podjęto próbę określenia Priorytetów rozwoju turystyki w Polsce. Istotnym celem przedsięwzięcia była również integracja środowiska naukowo dydaktycznego i branżowego sektora turystyki, przy jednoczesnej konfrontacji zamierzeń badawczych w nauce z potrzebami praktyki.

Konferencja była realizowana przez Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, w ramach zadań zleconych Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, a realizacja zadania została powierzona Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.

Konferencja organizowana została we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, Polską Izbą Turystyki, Polskim Zrzeszeniem Hoteli oraz Stowarzyszeniem Ekspertów Turystyki.

 

 

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top