fb
 
 

folder

oGremium

program

WNIOSKI

HARMONOGRAM ORGANIZACYJNO -CZASOWY

28 marca (czwartek)

10.00 - 11.30

     Otwarcie konferencji - powitanie uczestników

     Wystąpienie inauguracyjne - debata plenarna

11.30 - 12.00

przerwa kawowa

SESJE NAUKOWE

warsztaty
branżowo-samorządowe

12.00 - 13.30

sesja I

warsztat 1

warsztat 2

13.30 - 14.30

lunch

14.30 - 16.00

sesja II

warsztat 3

warsztat 4

16.00 - 16.30

przerwa kawowa

16.30 - 18.00

sesja III

warsztat 5

warsztat 6

18.00 - 19.30

Zakwaterowanie – czas wolny

19.30 - 20.00

Przejazd na Wieczór Integracyjny

20.00 – 24.00

Wieczór Integracyjny

         

29 marca (piątek)

9.00 - 17.30

NOWE TRENDY W TURYSTYCE 2019

szczegółowe informacje - http://trendywturystyce.pl/


 Temat wiodący IX GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

SAMORZĄD  TERYTORIALNY A  ROZWÓJ  TURYSTYKI 

 

                                                   Tematy szczegółowe

              Obszary tematyczne referatów i wystąpień naukowych

 

 1. Wpływ turystyki na gospodarkę regionu - inwestycje w turystyce,                  finansowanie rozwoju turystyki, gospodarka obiegu zamkniętego.

 2. Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym - struktura kompetencji w    systemie zarządzania turystyką.

 3. Prawne i finansowe narzędzia wspierania rozwoju turystyki  regionalnej/lokalnej, bariery, możliwości, oczekiwana.

 4. Dwie dekady trójstopniowego systemu POT – ROT - LOT - osiągnięcia,  porażki i wyzwania.

 5. Marketing turystyczny czy marketing marki miejsca?

 6. Badania w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu regionalnego i lokalnego.

 7. Przemysł spotkań wobec wymagań zleceniodawców – od turystyki  kulturowej do kreatywnej.

 8. Turystyka zdrowotna zjawiskiem globalnym rozwijanym regionalnie –  szansa  dla całej gospodarki.

 9. Funkcje i dysfunkcje turystyki a rozwój regionalny - czyli jak rozwijać    turystykę nie pogarszając jakości życia mieszkańców.

 10. Protekcjonizm w branży turystycznej a pomoc publiczna  – sprzeczność czy  logika.

  

                                                   Tematy szczegółowe

       Obszary tematyczne warsztatów branżowo - samorządowych 

 • Najem krótkoterminowy a zachowania turystów – bilans zysków i strat. Szansa czy przekleństwo władz miast i gmin turystycznych?
 • Idziemy w tango, czyli choreografia myślenia strategicznego w turystyce - warsztat kreatywny.
 • Od Karty Turystycznej do Karty Mieszkańca, studium przypadków – czy to się opłaca i o czym warto pamiętać?
 • Czy jest możliwy/konieczny podział kompetencji pomiędzy Wydziały ds. turystyki w Urzędach Marszałkowskich i Urzędach Miast i Gmin a ROTy i LOTy?
 • Czy i jak wprowadzać opłatę turystyczną? Kto i jak ma dzielić środki? Nowe narzędzie wsparcia czy źródło konfliktów?
 • Co to znaczy samorząd gospodarczy w turystyce – komu jest potrzebny i dlaczego?

 

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

 
zart logo 

Partnerzy Medialni

Go to top